Ťažká partia – sťahovanie a transport ťažkých bremien, strojov, trezorov a iné... 

 

  O nás  |  Referencie  |  Fotogaléria |  PoistenieCenníkKontakt

Fyzický transport bremien.

 

Cena za manipuláciu s bremenom je stanovená po dohode s odberateľom na základe obhliadky

predmetu plnenia.

 

Manipulácia zahŕňa nosenie bremena na vzdialenosť do 10bm.

Nosenie bremena nad 10bm, účtujeme za každých začatých 5bm - 90% zo základnej ceny.
Pri použití manipulačného vozíka účtujeme každých začatých 10bm 20% zo základnej ceny.

 

Ak sa jedná o bremená nad úrovňou zeme cca 1,00m a vo výškach, používame špeciálnu manipulačnú techniku.

 

V cene nie je zahrnutá doprava bremien, rozobratie bednenia - obalu, prestoje ani náklady

za prepravu pracovníkov a pracovných pomôcok..

 

Premiestňovanie bremien za pomoci ťažkej techniky.

 

bremená o hmotnosti do 1000kg – základ ..........................................100,00 €

pri hmotnosti nad 1000kg za každých začatých 500kg ............................50,00 €

 

Tieto ceny sa určujú za manipuláciu s bremenom do vzdialenosti 10m. Za každých ďalších začatých

10m účtujeme 40% až do 80%  zo základnej ceny podľa povrchu terénu.

 

Sťažené podmienky :

prekážky, podstavce do 15cm .................................................... +30% zo základnej ceny

nad nad cca 15cm dohodou po obhliadke miesta výkonu.

 

Prenájom lešenia ..................................................................................300,00€

 

V cene nie je zahrnutá doprava bremien, lešenia, rozobratie bednenia - obalu, prestoje ani náklady

za prepravu pracovníkov a pracovných pomôcok..

 

Manipulačné práce.

 

Manipulačné práce 1 prac. / každá začatá hod. ...................,............... 12,50€/hod.

Presun pracovníkov vozidlom mimo BA

1prac./ každá začatá hod. ...............................................,,...............5,00 €/hod.

Strata času t.j. prestoj 1 prac. / každá začatá hod. ..............................6,50 €/hod.

 

Vozidlá do 3,5t.

 

Vozidlo na prevoz pracovných pomôcok, náradia a pracovníkov

Os.vozidlo ..........................................................................,............. 0,46€/km

Mikrobus paušál v BA .........................................................................25,00€/5hod.

Nad 5hod. a mimo BA ........................................................................ 0,55€/km

Vozidlo na prevoz pracovných pomôcok a bremien

Iveco do 3,5t paušál v BA + blízke okolie...............................................30,00€/5hod.

Nad 5hod. a mimo BA .......................................................,................ 0,75€/km

 

V cenách nie je zahrnutá  DPH.

Vozidlá nad 3,5t., žeriav a iná technika podľa dohody.

Helikoptéra – podľa cenníka subdodávateľa.

 

 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.